Geniesymposium

Genie Challenge

Wat mogen wij Genisten loslaten?

             Waar kunnen Genisten beter worden?

Wat zijn de investeringskansen in personeel, uitrusting of organisatie?

Iedere Genist heeft innovatieve ideeën waarmee het makkelijker, eenvoudiger of beter kan in de werkomgeving. De Genie Challenge 2015 biedt al deze Genisten een platform om met hun idee invloed uit te oefenen op de innovatie van het Regiment Genietroepen.

Alle Genisten kunnen met een tekening of schets en korte beschrijving een idee kenbaar maken bij het Challenge-Team. Dit idee wordt getoetst op haalbaarheid waarbij een aantal kernvragen centraal staan:

  • Betreft het een innovatief idee voor een Genie-taak of de directe Genie werkomgeving?
  • Lost het idee een bestaand of toekomstig Genie probleem op?
  • Is het idee betaalbaar en maakt het de Genie toekomstbestendig?

Aan de hand van deze kernvragen worden maximaal zes ideeën geselecteerd door het Challenge-Team.

In samenwerking met TU Delft DIG-it! worden de geselecteerde genisten met hun 'Genie-ale idee' voorbereid op een Pitch voor de jury en het publiek tijdens het Geniesymposium. Het publiek bestaande uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en defensiemedewerkers wordt uitgedaagd deze ideeën te verwezenlijken.

De jury beoordeelt de uiteindelijke winnaar aan de hand van de volgend criteria:

Innovativiteit;
Creativiteit;
Operationeel effect;
Realiseerbaarheid;
Pitch kwaliteit;

Aan het eind van het Geniesymposium wordt de winnaar bekend gemaakt. Naast eeuwige roem en de Gouden Pionierschop krijgt de winnaar ruime aandacht in de verschillende genie-vakbladen en wordt het winnende idee met prioriteit en in nauwe samenwerking met de winnaar gerealiseerd.

Meld jouw idee aan! 

Durf jij te innoveren?