Geniesymposium

"Samen banen we de weg" - De weg naar een adaptieve Krijgsmacht

De krijgsmacht moet zich aanpassen aan een steeds complexere wereld waar het ondenkbare waar kan worden met een nauwelijks te bevatten snelheid en onvoorspelbaarheid. Aanpassingsvermogen (adaptiviteit) is hiermee van existentieel belang voor de krijgsmacht en de Nederlandse samenleving als geheel.

Het Regiment Genietroepen is van oudsher nauw verbonden met de samenleving. Daarnaast zijn genisten “pioniers’ en is ons motto niet voor niets “improvise to succeed”. De genie is ondernemend en daarmee een uitermate geschikt platform om het concept van de Adaptieve Krijgsmacht tot praktijk te brengen.

----------------------------------

De Vereniging Officieren der Genie organiseert in samenwerking met het Regiment Genietroepen op 30 november op de Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen haar inmiddels traditionele symposium. Met als titel “samen banen we de weg” wordt op vrijdag 30 november door militaire en civiele deelnemers samen gekeken naar het concept “De adaptieve genie”.

Innoveren doe je samen, omdat daarvoor een grote diversiteit aan meningen, standpunten, kennis en ideeën een vereiste is. We kijken er dan ook naar uit u op 30 november te mogen verwelkomen.