Geniesymposium

Evaluatie

Beste Ambassadeurs van de Total Force Genie,

Het stof is neergedaald, de adrenaline gezakt, we kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde dag. Bedankt voor uw aanwezigheid, inbreng en vooral enthousiasme!
Dat we het daar als Genie niet bij laten staat als een paal boven water. We pakken de door generaal majoor Sotthewes toegeworpen handschoen graag op.

Hoe timmeren we verder aan de weg vanaf hier? Van elke break out sessie wordt een analyse gemaakt om te komen tot meest belovende projecten. Aangezien de werkmaand december kort en overvol is vindt terugkoppeling aan mij plaats aan het begin van het nieuwe jaar. Op basis van deze voorstellen, de vereiste en beschikbare resources zal er een keuze worden gemaakt welke ik eind januari met u zal delen.

Ik zou het prijs stellen als u 3 a 5 minuten zou willen nemen voor een korte terugkoppeling van enkel 4 vragen.

Keep in touch: vergeet het Regiment Genietroepen niet te volgen op Linkedin!

Met Genie groet,
Kolonel Burg Valk