Geniesymposium

Uitnodiging

Geachte Genodigde,

De Vereniging Officieren der Genie organiseert in samenwerking met het Regiment Genietroepen op 30 oktober 2015 op de Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen haar inmiddels traditionele symposium. Dit jaar heeft het geniesymposium de titel “Genist, durf(t) te innoveren!”.

Om ook in de toekomst relevant en toekomstbestendig te zijn, moet de Genie zich blijvend vernieuwen. Nieuwe methoden, nieuwe concepten, nieuwe middelen en nieuwe samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat de Genie niet alleen in 2015, maar ook in 2025 en in 2035 kan terugkijken op een wezenlijke bijdrage aan de inzet van de krijgsmacht tijdens geïntegreerde operaties op nationaal grondgebied of daarbuiten.

Innoveren doe je samen, omdat daarvoor een grote diversiteit aan meningen, standpunten, kennis en ideeën een vereiste is. We kijken er dan ook naar uit u op 30 oktober te mogen verwelkomen.

Voorzitter VOG Commandant Regiment Genietroepen
H.M. van Lent
Brigade-generaal der Genie b.d.
G. van Cooten
Kolonel der Genie