Geniesymposium

08.00 ONTVANGST MET KOFFIE

09.00 BLOK I - WAT IS NODIG VOOR INNOVATIE?

Het Geniesymposium wordt geopend door de regimentscommandant. Vervolgens introduceert dagvoorzitter Marjan Kreijns het thema innovatie waarna de eerste spreker zich uitspreekt over het innovatieve vermogen van de krijgsmacht en de genie uitdagen om voorop te blijven lopen. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van het bedrijfsleven bij innovaties. Schaarste is een driver en samenwerking een voorwaarde voor innovatie! De volgende sprekers delen hun ervaring en geven ons praktijkinzicht in de kenmerken van innovatieve organisaties en de mogelijkheden om een klimaat te creëren waarin innovatie tot zijn recht komt, want voor innovatie zijn randvoorwaarden nodig.

11.30 BLOK II - GENIST, DURF TE INNOVEREN!

In het tweede programmaonderdeel bewegen we naar de eigen organisatie toe. Twee bekende vernieuwingen uit het afgelopen decennium leerde ons lef te tonen, buiten gebaande paden te gaan en een helder doel voor ogen te houden. Direct betrokkenen delen hun lessen waaronder de eerste commandant van de Taskforce C-IED en de onderofficier die aan de start stond van Military Search binnen de Genie. Daarnaast wordt stil gestaan bij instrumenten die innovaties stimuleren, zoals een Challenge. Een aantal genisten krijgen het podium om hun innovatieve idee te pitchen. Deze genisten zijn geselecteerd uit de voorronde ‘Genie Challenge 2015’.

12.45 INTERMEZZO INDUSTRIE PRESENTATIES EN LUNCH

Verdeelt over zes groepen maakt u een ronde langs thematische ingerichte demo locaties en stands waar u door de aanwezige industrie wordt geïnformeerd over de vernieuwingen binnen de thema’s Military Search, CBRNe, Base Camp & Camouflage, Energie & Water, Grondverzet en Waterbouw. Tijdens dit intermezzo wordt u een lunch aangeboden.

14.30 BLOK III - GENIST, DURFT TE INNOVEREN!

Er vinden frequent innovatieve ontwikkelingen plaats in het geniedomein die laten zien dat de genist durft te innoveren. Drie sprekers schetsen u voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en genie, van gezamenlijke doorontwik- keling van initiatieven in een operationele omgeving en van daadwerkelijke beproevingen tijdens inzet.

15.30 BLOK IV - CHALLENGE! WRAP-UP

Tot slot maakt de juryvoorzitter de winnaar van de Genie Challenge 2015 bekend en de dagvoorzitter vat de inzichten van het Geniesymposium samen. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.