Geniesymposium

Genie Challenge

Het Challenge-team beoordeelt alle inzendingen op haalbaarheid waarna zes ideeen geselecteerd worden. De zes Genieën pitchen hun idee op het Geniesymposium. De winnaar wordt gekozen door een vakjury.

Van belang is de praktische toepasbaarheid voor het optreden van genietroepen. De jury hanteert bij de beoordeling de volgende criteria:

Innovativiteit;
Creativiteit;
Operationeel effect;
Realiseerbaarheid;
Pitch kwaliteit;

De Gouden Pionierschop wordt toegekend aan het meest creatieve idee ter innovatie van de Genie. Aan de uitreiking wordt vervolgens aandacht besteed in ‘Genist’, het magazine van het Regiment Genietroepen, en in ‘Genie’, het magazine van de Vereniging Officieren der Genie, evenals op de websites van het Regiment Genietroepen en van de Vereniging Officieren der Genie.

Over de uitslag zal verder geen correspondentie worden gevoerd.