Geniesymposium

Break-out sessies

BREAK OUT sessie 5


Naam: "Data opgraven en omsleutelen"

Geleid door: Commandant 11 Pantsergeniebataljon , De pantsergenisten zorgen voor de gevechtssteun aan manoeuvre-eenheden. Dat betekent dat zij zorgen voor Freedom of Movement door bijvoorbeeld brugslag of wegherstel te plegen of bermbommen te vinden en onschadelijk te maken. Daarnaast kunnen zij wegversperringen opwerpen en zorgen zij voor bescherming, door bijvoorbeeld wachtposten of kampementen te bouwen. Veel pantsergenisten zijn double-hatted opgeleid en hebben ook een constructie achtergrond.

Casus:
We maken een digitale verkenning van een stad in Litouwen waarbij we ons vanuit diverse invalshoeken voorbereiden op de planning van een fictieve verdediging in deze stad door eenheden van Enhanced Forward Présence.
De digitale verkenning wordt gevolgd door een daadwerkelijk gebruik  van volwassen oplossingen net na de zomer 2019 in Litouwen .

Deelgebieden die een rol spelen:
1) sensoren die beelden, data, of andere gegevens verzamelen en analyse mogelijk maken voor optreden in steden.
2) programma’s die visualisatie / simulatie mogelijk maken om ons optreden in steden te verbeteren
3) Smart solutions om data te verzamelen ter voorbereiding van optreden in steden.

Doelgroep:
1) sensoren:
A) beeld : UAV, UGV, en/of camera systemen. Doel: beeld en data vergaren voor planning en verdediging van steden.
B) data: inmeten van afstanden, hoogtes, line of sight (zichtlijnen). Doel: De data wordt gebruikt voor daadwerkelijke voorbereidingen van inzet van eenheden zoals waarnemers van de artillerie verkenners en eventueel teams die gebouwen doorzoeken.
C) kleine slimme sensoren die achtergelaten/geplaatst worden en op vraag data zenden. Doel: semi permanent informatie verkrijgen uit gebieden waar we slechts tijdelijk aanwezig zijn door bijvoorbeeld dreiging of capaciteitsgebrek.
2) simulatie:
A) (computer) modellen die data omzetten in simulatie. Doel: eenheden trainen / opleiden ter voorbereiding van operaties in missigebieden.
B) fysieke systemen die simulaties mogelijk maken. Doel: hands on experience geen afhankelijkheid van computers en toch trainen.
3) smart solutions
A) oplossingen om data op afstand te verzamelen. Doel: niet afhankelijk van fysieke aanwezigheid in een gebied toch gegevens verzamelen.
B) slimme datatransmissie vanuit verkenning naar simulatie platform. Kortere link tussen data verwerving en gebruik voor training.

Voorbereiding:
De break out sessies hebben geen specifieke voorbereiding nodig.