Geniesymposium

Break-out sessies

BREAK OUT sessie 3


Naam: "De handleiding van de stad"

Geleid door:

Commandant 41 Pagnbat, 41  (Pagnbat) is een mooie en uitdagende eenheid met een zeer ruim pakket aan taken. Onze primaire taakstelling is het leveren van geniesteun aan de brigade in de vorm van mobiliteit, contra-mobiliteit, bescherming en algemene taken. Dit kan onder meer zijn het bouwen van kampementen, het doorbreken of realiseren van hindernissen of het ontsmetten van personeel en materieel. 41 Pagnbat is in 2017 gestart met de aanpassing van de gevechtssteun zodat het optreden in o.a. verstedelijkt gebied van de gemotoriseerde Brigade ondersteund kan worden. De lijfspreuk van het bataljon is ‘Facta non Verba’ (‘Doen, niet praten’). De Genie, dat zijn we samen, van hoog tot laag en samen met partners. Kameraadschap staat hoog in ons vaandel. De kracht ligt in ons team: de groep, het peloton, de compagnie, het bataljon.

Casus: 

Uitvoeren urban inventarisatie van een stad in NLD voor het bepalen van de effecten op het optreden in verstedelijkt gebied. Dit keer gebruikmakend van de bestaande gemeentelijke databases en de aanwezige expertise betreffende kritieke infrastructuur.

Om het Optreden in het Verstedelijk Gebied (OVG) te verbeteren en  de sterke lijnen/punten en de kritieke infra (beheersende terreindelen) in de stad te bepalen en een verdedigingsplan op te kunnen stellen.

Doelgroep:

De urban inventarisatie wordt uitgevoerd door de onderstaande syndicaten.  Hierbij wordt u uitgedaagd om uw kennis over uw werk te gebruiken in een militaire setting. Uw bijdrage wordt verwerkt in een multidisciplinair team.

Geo-informatie
Weg en waterbouw
Riool / oppervlaktewater
Spoorwegen
Energie

Voorbereiding:

Voorbereiding is niet noodzakelijk, Laptop / Ipad meenemen wordt aanbevolen. Tijdens het symposium wordt gebruik gemaakt van: http://gemeente-roosendaal.opendata.arcgis.com/pages/geniesymposium