Geniesymposium

Break-out sessies

BREAK OUT sessie 2


Naam:  Een leven lang leren/ onderwijsvernieuwing

Geleid door:  Hoofd Opleidingen en trainingszaken van het Opleiding- en Trainingscentrum Genie (OTCGN).  Het OTCGN is het opleidingsinstituut die de operationele Genie- eenheden voorziet in functie-opleidingen en niveau trainingen. Zodat Genie- eenheden hun normstelling behalen om uitzendgereed te worden. Dit doen we door het toepassen van een opleidings- en trainingsmodel dat is afgeleid van de visie van C-LAS op het gebied van opleiden en trainen. Deze visie gaat er onder andere van uit dat opleidingen ook ingekocht en uitbesteed worden.

Casus:
In de break-out sessie (BOS) zijn de volgende vertegenwoordigers aanwezig;
• Kennis en Innovatiecentrum Opleiden en Trainen( KIOT), het kenniscentrum binnen KL op het gebied van Opleiden en Trainen
• Expertisecentrum Opleidingen Defensie (ECOD)
• Hogeschool Utrecht ( HU) , recent hebben het OTCGN en HU een convenant afgesloten waarbij we gebruik maken van elkaars netwerk, infra en opleidingspakketten.
• Kraanbedrijf MAMMOET
• Bouwbedrijf Strukton

In de BOS maken we middels een pitch  de visie van onderwijsvernieuwing binnen de KL kenbaar. Daarna gaan de deelnemers bij een ronde tafelsessie waarbij de deelnemers hun vertaalslag geven hoe zij omgaan met onderwijsvernieuwing. Via een aantal vragen gaan we met elkaar in discussie om te onderkennen waar we elkaar kunnen versterken.

Hoofdoel is om te komen tot een inventarisatie van ideeën die we bij vervolgsessies willen uitwerken in daadwerkelijke pilots.

Doelgroep: Bedrijfsleven die werken met een interne bedrijfsopleiding,  bedrijfsleven die geïnteresseerd is in het adaptieve samenwerking met Defensie. Het onderwijs, MBO/HBO, welke wil samenwerken op het gebied van onderwijsontwikkeling en uitwisseling.

Voorbereiding:  Kennis nemen van visie Opleiden& Individueel Trainen, leren &ontwikkelen bij defensie -2030 . Maak voor uw bedrijf of onderwijsinstelling de vertaalslag te maken naar uw eigen omgeving. Om zo met elkaar te kunnen zoeken naar versterkingsverbanden.

/uploads/Visiedocument%20%20OeniT%20(2020-2030)_tcm4-1330153.pdf